Vylepši Bratislavu

Navštevuješ základnú školu v Bratislave a máš dobrý nápad, ako spríjemniť život v meste? Zapoj sa do 4. ročníka súťaže školských tímov DETI PRE BRATISLAVU v kategórii Ekológia a verejný priestor alebo Solidarita a kultúra.

Tento rok vnímame, že je v našom meste dôležité zamerať sa na dva tematické okruhy: praktické zručnosti a tiež verejný priestor. Preto bude skvelé, ak sa tvoj projekt bude týkať aj jedného z týchto okruhov.

Svoje projekty môžete prihlasovať od 11. 9. 2023 do 25. 9. 2023.

Vylepši Bratislavu

Navštevuješ základnú školu v Bratislave a máš dobrý nápad, ako spríjemniť život v meste? Zapoj sa do 4. ročníka súťaže školských tímov DETI PRE BRATISLAVU v kategórii Ekológia a verejný priestor alebo Solidarita a kultúra.

Tento rok vnímame, že je v našom meste dôležité zamerať sa na dva tematické okruhy: praktické zručnosti a tiež verejný priestor. Preto bude skvelé, ak sa tvoj projekt bude týkať aj jedného z týchto okruhov.

Svoje projekty môžete prihlasovať od 11. 9. 2023 do 25. 9. 2023.

Muzika Do.Domu

Dobrostrom

My sme ekoškola

Čisté chodníky na prechádzke

Bezpečne do školy

Bylinky naše každodenné

O projekte

Rozvíjaj svoju tvorivosť a priprav zmenu

Sme vzdelávací zážitkový projekt Bratislavy a chceme vás – deti a mladých ľudí – nielen počúvať, ale aj pomôcť vám uskutočniť riešenia toho, čo vnímate ako problém v našom meste alebo v škole.

Láka Ťa rozvíjať tvorivosť v rámci súťažných projektov a vedieť zrozumiteľne prezentovať svoje nápady? Naučiť sa, ako zostaviť rozpočet projektu a o čom je projektový zámer, ale aj spoznať a spriateliť sa s ďalšími, ktorým záleží na svojom okolí tak, ako Tebe?

Prihlás sa a môžeš získať 2000 eur, za ktoré svoj projekt zrealizuješ v praxi.

O projekte

Kedy, kde a ako? Na všetko vám odpovieme

Dokedy je potrebné nápad odovzdať?

Svoje projekty môžete prihlasovať od 11.9.2023 do 25.9. 2023.

V akej forme nápad odovzdávame?

Svoj projekt zapracujte do prezentácie a nahrajte ho do príslušnej kolónky v registračnom formulári.

Viac informáci nájdete v štatúte projektu.

Kto sa môže zúčastniť?

Do projektu sú oprávnení prihlásiť sa výlučne žiaci základných škôl, centier voľného času a vzdelávacích inštitúcií vedených občianskymi združeniami na území Bratislavy (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“). 

Za každú vzdelávaciu inštitúciu sa môžu do projektu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý (1.) stupeň a jeden za druhý (2.) stupeň. 

Tím musí byť zložený minimálne zo štyroch (4) žiakov a jedného (1) pedagóga (ďalej len „akčný tím“).

Akčný tím môže tvoriť aj celá trieda. 

Akčný tím môže byť rovnako tvorený žiakmi z viacerých tried v rámci daného stupňa.

Projekt beží od jari až do jesene - čo sa deje cez letné prázdniny?

Vtedy má projekt prestávku.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.