Časté otázky

Dokedy je potrebné nápad odovzdať?

Svoje projekty môžete prihlasovať od 1.10.2022 do 31.10. 2022.

V akej forme nápad odovzdávame?

Svoj projekt zapracujte do prezentácie a nahrajte ho do príslušnej kolónky v registračnom formulári.

Viac informáci nájdete v štatúte projektu.

Kto sa môže zúčastniť?

Do projektu sú oprávnení prihlásiť sa výlučne žiaci základných škôl, centier voľného času a vzdelávacích inštitúcií vedených občianskymi združeniami na území Bratislavy (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“). 

Za každú vzdelávaciu inštitúciu sa môžu do projektu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý (1.) stupeň a jeden za druhý (2.) stupeň. 

Tím musí byť zložený minimálne zo štyroch (4) žiakov a jedného (1) pedagóga (ďalej len „akčný tím“).

Akčný tím môže tvoriť aj celá trieda. 

Akčný tím môže byť rovnako tvorený žiakmi z viacerých tried v rámci daného stupňa.

Projekt beží od jari až do jesene - čo sa deje cez letné prázdniny?

Vtedy má projekt prestávku.

Čo ak sme teraz deviataci a na jeseň už nebudeme na tejto škole? Môžeme sa aj tak prihlásiť?

V tom prípade myslite na to, aby ste váš akčný tím zložili aj zo spolužiakov z iných ročníkov. Oni budú tí, ktorí budú na jeseň projektový zámer finalizovať a prezentovať, neskôr aj realizovať. Výberová komisia bude prihliadať na možnosť zachovania projektu aj po letných prázdninách.

Kedy je potrebné projekt po jeho odprezentovaní realizovať?

Hneď po vyhlásení výťazov môžete začať. Predpoklad realizácie projektov je najneskôr ku 10.12.2022.

Aké máme šance?

V roku 2023 vyberieme 5 najlepších teamov ktoré podporíme sumou 1500 eur.

Ako získame cenu?

Najprv vás a váš nápad komisia vyberie, následne absolvujete dohodnuté workshopy, kde vám pomôžeme s nápadom. 

Po finálnej spoločnej prezentácii (ešte nie realizácii) vaša škola získa finančnú odmenu na realizáciu vášho zámeru.

Ako prebieha spolupráca s mentormi a vzdelávanie?

Stanete sa súčasťou skvelého vzdelávacieho procesu tímov sa ujmú mentori, teda odborníci a odborníčky z rôznych profesií. Nápad spolu spracujete do profesionálnej podoby a ušijú vám na mieru zaujímavé workshopy.  Do ničoho vás netlačia, len usmerňujú, pomáhajú a dohliadnu, aby boli projekty kvalitné a realizovateľné.

Spoznáte sa tak s rôznymi zaujímavými ľuďmi a organizáciami, ako sú napríklad Metropolitný inštitút Bratislavy, o. z. Živica, Post Bellum, Divadla bez Domova, Slovak Fashion Council, Kde bolo-tam bolo, alebo filmári pod vedením režisérky Vladimíry Hradeckej a ďalšími.

Ako dlho trvá celý proces?

Od vyhlásenia výzvy je to pár mesiacov. Presné trvanie záleží od tímov, ich nápadov a workshopov.

Kedy bude spoločná prezentácia za účasti primátora?

Viac informácií poskytneme čoskoro.

Svoj projekt spolu s ďalšími tímami odprezentujete na záverečnej konferencii pred odbornou komisiou za účasti primátora, zástupcov a zástupkýň oddelení magistrátu, mestských inštitúcii či poslankýň a poslancov Mestského zastupiteľstva. 

Kto vyberá 15 najlepších nápadov?

Členovia a členky nášho mestského tímu Deti pre Bratislavu spolu odbornými zamestnancami a zamestnankyňami magistrátu.

Aké sú hlavné témy 4. ročníka Deti pre Bratislavu?

Viac informácií poskytneme čoskoro.

Na aké témy je dobré, aby sa nápady zameriavali?

Viac informácií poskytneme čoskoro.

Ako je projekt financovaný?

Z rozpočtu mesta a z priorít poslancov mesta. Napríklad predošlé tri ročníky boli podporené z priorít mestských poslancov Mateja Vagača, Adama Berku a Michala Brata.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.