Ročník 2021

Ambasádor triedenia

Centrum voľného času, Štefánikova 35 / Staré Mesto

To, čo jeden považuje za odpad, môže byť pre druhého potrebná vec. Preto sa tím Centra voľného času rozhodol vymyslieť také akcie a podujatia, aby svojim kamarátom v CVČ, vo svojej škole, ale aj komukoľvek doma ukázali, ako sa už raz použité veci dajú znova využiť, ako z nich vytvoriť niečo nové, a napokon ako triediť odpad, ktorý nevieme využiť.

Cieľom je organizovať a viesť diskusie a súťaže o triedení v krúžkoch, kde ambasádori triedenia (členovia tímu CVČ a ich kamaráti) budú radiť, ako správne narábať s odpadom. A tiež zorganizovať veľkú akciu v CVČ ku Dňu zeme, rozmiestniť smetné koše na triedený odpad a vyrábať z odpadového materiálu užitočné veci, umelecké dielka či šperky.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.