Ročník 2022

Bezpečne do školy

ZŠ Holíčska / Petržalka

Aj vy si často poviete, že dochádzanie do školy by mohlo byť oveľa bezpečnejšie? Na ZŠ Holíčska si dali za cieľ práve zvýšenie takejto bezpečnosti. Zmapujú, z ktorých lokalít žiaci dochádzajú do školy a spravia prehľad ulíc, vrátane mapy, koľko detí odkiaľ dochádza. Vytvoria tímy podľa bydliska a následne organizovaný peší príchod detí v skupinách do školy. Zmonitorujú aj, ktoré prvky sú nevhodné pre bezpečné dochádzanie a navrhnú riešenia. To, čo zistia, prezentujú referátu dopravy mestskej časti Petržalka, aby apelovali na zmenu, a motivovať k pešej chôdzi a cykloturistike budú aj na sprievodnom podujatí Deň rodiny a športu.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.