Ročník 2020

Bratislavské dobroTy

Súkromná základná škola waldorfská / Lamač

Ako vravia deti z tejto školy, v Bratislave sa niektorí ľudia stratia a sú neviditeľní – iní ich potom obchádzajú alebo prehliadajú. Alebo sú ľudia niekde uzavretí – lebo majú vyšší vek, sú menej pohybliví alebo nevidiaci. A aj keď sa im niekto snaží pomáhať, sú často vnímaní ako „nutná súčasť veľkého mesta“, nie ako ľudia.

Žiaci z tejto školy by chceli pomôcť zmeniť to, a už aj začali. Najskôr darovávali svoje veci, potom svoju prítomnosť a potom cez ich vášeň pečenia zistili, že týmto ľuďom vedia dopriať pocit, ako keď boli kedysi dávno doma, na rande alebo v cukrárni. Začali preto piecť a obdarovávať koláčikmi s vôňou domova ľudí v DD a ľudí bez domova. Radi by s touto krásnou iniciatívou pokračovali a pustili sa do malého “podniku”, kde budú piecť pre ľudí bez domova a pre ľudí s poruchami zraku.

Tiež by radi vytvorili možnosť iným deťom pridať sa – online alebo ak sa bude dať, prísť k nim do školy cez družinu s „pojazdnou pekárničkou“ a urobiť dielňu. Aby sa aj ostatné deti dozvedeli, pre koho to pečú a porozprávali im niečo zo života týchto ľudí.

Plán je 10 takýchto pečení a koláčiky vždy aspoň pre 200 ľudí. Vytvoriť spojenie a písať o príbehoch ľudí, aby boli viditeľnejšími.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.