Ročník 2022

Bylinky naše každodenné

ZŠ Vazovova 4 / Staré Mesto

Už úspešnými projektami predzáhradky a Neviditeľné stromy rozšírili povedomie o “pľúcach” ich školského dvora. Teraz sa ešte viac vhĺbia do toho, čo nám príroda ponúka, a zamerajú sa na užitočnosť byliniek a ich osadenie. Vyrobia infotabuľky o každej byline, ktorá sa dá bežne využiť či už v kuchárskom alebo liečebnom procese.

Dôležitou súčasťou bude zapojenie rodín žiakov, ako aj aktivita školy Jarné trhy, kde verejnosti odprezentujú svoj projekt. Vytvoria promo stánky s ukážkami jedál a tinktúr, posprevádzajú návštevníkov po svojej predzáhradke a dvore na komentovanej prehliadke. A aby si mohla ktorákoľvek škola či jednotlivec zrealizovať podobnú iniciatívu, vytvoria voľne dostupnú brožúrku s návodom starostlivosti o bylinky, ale aj s receptami z vypestovaných byliniek (do kuchyne i domácej lekárničky).

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.