Ročník 2022

Čisté chodníky na prechádzke

ZŠ s MŠ Milana Hodžu / Staré Mesto

Záleží im na čistých uliciach, chodníkoch a parkoch. Preto sa rozhodli, že budú konať, a odpad, ktorý si často všímajú počas prechádzky, pozbierajú. Nevedia určiť, kto odpad vyhodil a prehovoriť mu/jej do duše, ale veľmi dobre vedia, že môžu viesť príkladom. Jediné, čo k tomu žiaci ZŠ a MŠ Milana Hodžu potrebujú, sú “predĺžené ruky”, odpadové vrecká a odhodlanie urobiť svoje mesto krajším. Keďže všetky deti zber odpadkov náramne baví, potrebujú aspoň 40 predĺžených rúk – jednoduchých prístrojov. Osviežia si aj svoj školský dvor, kde sa starajú o fóliovník a visuté záhony.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.