Ročník 2022

Dobrostrom

CZŠ Narnia Bratislava / Petržalka
Narnijčatá, akčný tím Young reporters for the environment

Pomôcť ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu nosiť vratné nápojové obaly do automatov, a zároveň tým, ktorí majú nedostatok, aby mohli bez straty ľudskej dôstojnosti využívať tento zdroj. To je cieľom žiačok a žiakov tejto školy, ktorí sa ako mladí reportéri zaujímali o zálohovanie vratných obalov a predchádzanie vzniku odpadov. Zistili nielen, že vracanie obalov je z viacerých dôvodov problematické, ale že takéto obaly majú aj svoj sociálny rozmer. Pri kontajneroch opakovane stretávali ľudí, pre ktorých 0,15€ znamená veľa a preto vyberajú tieto obaly z odpadu.

Narnijčatá preto zriadia tzv. stromy, kde obaly, ktoré nemôžeme alebo sa nám nechce odniesť do zálohomatu, odložíme, a vytvorené tabuľky s príbehom nás navigujú k tomu, ako môžeme obalmi pomôcť ľuďom v núdzi.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.