Ročník 2021

Galéria pre starkých

Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87 / Rusovce

Tím z umeleckej školy sa rozhodol doniesť umenie za seniormi. Inšpirovalo ich k tomu práve obdobie, keď boli starší ľudia počas pandémie odrezaní od okolitého sveta, bez návštev či kultúrneho spestrenia, ktoré im často pomáha zvládať zdravotné a životné situácie. Cieľom je spojiť generácie cez umenie a vytvoriť galériu v domove pre seniorov. Takto žiaci umením rozjasnia chodby i spoločné priestory a môžu ukázať seniorom, že sú pre nás všetkých dôležití a ich prítomnosť v našich životoch je obohacujúca.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.