Ročník 2020

Hluk v školách ako problém, ktorý narúša psychickú pohodu a zdravie – vieme ako na to…

ZŠ s MŠ Dubová 1 / Staré Mesto

Hluk v školách a jedálňach má výrazne negatívny vplyv na psychickú pohodu detí aj učiteľov. V rámci tohto projektu preto plánujú žiaci 7. a 8. ročníka pod dozorom pedagóga zmerať úroveň hluku v priestoroch školy a jedálne a merania spracovať do výstupov. Zistia výšku úrovne hluku a vplyv rôznych úrovní na psychiku a zdravie detí a učiteľov. Výška hluku sa totiž dá následne porovnávať s úrovňami, ktoré sú už zdraviu škodlivé, a ukázať tak porovnanie hlučnosti prostredia napr. s hlukom na letisku, hlukom na cestách či vo výrobných halách. Meranie nadväzuje na projekt, ktorý bol realizovaný na projektovom týždni pred rokom, v rámci ktorého majú žiaci a pedagógovia zapožičanú protihlukovú komoru od OZ SOVA.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.