Ročník 2021

Jeseň plná prekvapení

Základná škola Pri kríži / Dúbravka

Jedna z vecí, ktoré môžeme venovať iným, je náš čas. Nie všetky deti majú starých rodičov a nie všetci starší ľudia majú svoje rodiny, deti a vnúčatá. Preto by na základnej škole Pri Kríži chceli prepojiť tieto dve skupiny. Aby bolo čo najmenej tých, o ktorých sa nikto nezaujíma. Oslovia domovy dôchodcov a jednotlivých seniorov v Bratislave, ktorí môžu mladším žiakom čítať rozprávky, a deti im v rámci Farebných dní alebo Tvorivých dielní vytvoria malé darčeky.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.