Ročník 2020

Komu sa nelení tomu sa zelení

Spojená škola sv. Františka z Assisi / Karlova Ves

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je výsadba nových drevín a bylín do školského areálu a návrh metodiky pre učiteľov o vyučovaní v školskej záhrade. Cieľom je dostať žiakov, hlavne v jarnom a letnom období, von z triedy a realizovať vyučovanie mimo nej. Metodický materiál bude obsahovať návrh hodín pre každý predmet (matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika či chémia).

Tím z tejto školy chce navrhnúť hodiny hlavne pre predmety, ktoré sa netýkajú biológie, a tak naučiť nielen žiakov, ale aj učiteľov, učiť sa viac v prírode. K metodickému materiálu budú vypracované pracovné listy pre žiakov a pre Bratislavu bude projekt prospešný aj výsadbou novej zelene a výchovou žiakov k pozitívnemu vzťahu k mestskej zeleni.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.