Ročník 2022

Muzika Do.Domu

SZUŠ Balkánska 87 / Rusovce

Projekt, ktorého názov v preklade znamená hudba domova, prinesie koncert slovenských a ukrajinských piesní v podaní žiakov, učiteľov školy i hostí. Žiaci chcú takto spolu s a pre Ukrajincov a Ukrajinky žijúcich v Bratislave ponúknuť pocit domova prostredníctvom hudby, zároveň spoznať a prepojiť naše kultúry.

Navyše, učiteľky tejto školy pochádzajúce z Ukrajiny budú spolupracovať aj s miestnou škôlkou, minulý rok špeciálne zriadenou pre ukrajinské deti, aby im venovali hodiny hudobného vzdelania a prípravy – na záverečný koncert vo veľkom spoločnom zbore.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.