Ročník 2022

My sme ekoškola

ZŠ Dudova 2 / Petržalka

Na Dudovej majú k ekológii blízko. Nielen tým, že susedia s krásnym lužným lesom Starý háj, ale najmä svojimi aktivitami a záujmom o to, ako učiť žiakov i návštevníkov školy myslieť ekologicky každý deň. Zrevitalizujú prostredie pri bočnom vchode školy a vytvoria príjemný priestor pre hru aj vzdelávanie tým, že vybudujú malé detské ihrisko, osadia smetné koše na triedený odpad či vysadia kríky a kvety.

Súčasťou ich projektu a zlepšenia životného prostredia v okolí školy je aj organizovanie Dňa Zeme 2023, kde žiaci 2. stupňa pripravia aktivity pre žiakov 1. stupňa. Zábavne triedenie odpadu, hru na zaplátanie ozónovej diery, ale aj návody ako využiť odpadový materiál či ako šetriť energiou.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.