Ročník 2021

Neviditeľné stromy

ZŠ Vazovova / Staré Mesto

Aj situácia z pandemického obdobia ukázala šikovným deťom na Vazovovej, ako veľmi je potrebné, aby trávili čo najviac času vonku a mali možnosť tvoriť. Školský dvor bol počas prvej vlny úplne zavretý a neskôr sa využíval počas prezenčnej výučby 1. stupňa. Na dvore sa nachádza 27 stromov, sú však akoby neviditeľné – osadené prevažne popri plote. Poskytujú kyslík a tieň, no vie sa o nich málo. Preto sa žiaci a žiačky tešia, že zviditeľnia všetky javory, topole, lipy i pagaštany, ktoré sa vďaka projektu a vďaka ich nápadom dostanú do popredia.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.