Ročník 2021

Outdoorová trieda – ALTÁNOK

Základná škola s Materskou školou Vývojová 228 / Rusovce

Vedomosti získané zážitkovou formou deťom v pamäti zostanú dlhšie a intenzívnejšie. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vytvorenie outdoorovej triedy na školskom dvore. Vzdelávanie a vyučovanie bez kriedy a tabule na čerstvom vzduchu je pre žiakov motivujúce a v bezprostrednom kontakte s prírodou pôsobí upokojujúco, podporuje sústredenie a pozornosť, posilňuje imunitný systém a buduje vzťah k prírode, navyše odbúrava stres a napätie.

Umožňuje učiteľom využívať rôzne štýly učenia a vytvára tak priestor na nadobúdanie poznatkov zážitkovou formou. Prírodné prostredie je nielen veľmi podnetné, ale ponúka aj mnoho rôznych povrchov, vôní, farieb a tvarov.

Outdoorovú triedu vytvorenú z prírodných a udržateľných materiálov budú využívať deti jednotlivo alebo i v skupinách (triedy, krúžky, kurzy, oddelenia ŠKD, odborní zamestnanci školy ako špeciálni pedagógovia či školský psychológ) na rozvíjanie a zdokonaľovanie teoretických a praktických zručností, relaxáciu i hru.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.