Ročník 2021

Pomôžme psíkom a psíčkarom v našom okolí

Základná škola, Holíčska 50 / Petržalka

Tento žiacky projekt na Holíčskej sa zameriava na skvalitnenie a lepšie využitie voľného priestranstva vedľa psieho výbehu, ktorý je pred školou. Často sa totiž stávalo, že nikoho vo výbehu nevídali. Spravili dotazník, ktorým sa snažili zistiť, prečo to tak je. Prečo vidíme psov s ich majiteľmi viac vedľa výbehu na voľnom priestranstve, kde by sa mohli hrať na trávniku deti? Prečo nechajú svojich psíkov voľne behať tam, kde môžu ohroziť ľudí, neuvedomujúc si, že niektorí môžu mať zo stretnutia so psom, ktorý nie je na vôdzke, naozajstný strach?

Z odpovedí 41 opýtaných vyplynulo, že by pomohlo vysadiť viac zelene kvôli tieneniu a zlepšeniu ovzdušia, zväčšiť plochu výbehu, rozčleniť výbeh na viacero oddelených častí, vybudovať cvičnú dráhu pre psa, vytvoriť oddychovú zónu so zeleňou pre ľudí, ale aj osadiť výbeh lavičkami pre psíčkarov a vytvoriť altánok pre prípad nepriaznivého počasia.

Vylepšenie teda bude spočívať vo využití celej plochy, na ktorej sa nachádza výbeh, a v rozčlenení plochy na menšie časti, ktorých využitie by bolo: zóna pre psíčkarov s oddychovými časťami, zóna pre agresívnych psov a zóna kotné feny. Toto môže byť cesta, ako sa výbeh stane pre psíčkarov atraktívnym a užitočným.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.