Ročník 2021

Galéria pre starkých

ZŠ Anatolija Karpova / Petržalka

Aké by to bolo, vytvoriť Školské kultúrne centrum? Na ZŠ Anatolija Karpova sa v ňom rozhodli priblížiť – obyvateľom mesta i širokého okolia – bratislavské kultúrne pamiatky, najmä historické centrum. Chcú spájať ľudí rôznych kultúr, vierovyznaní a etnickej príslušnosti, aby si svoju identitu a zvyky mohli v multikultúrnej spoločnosti s toleranciou zachovávať. Súčasťou centra bude prezentácia miniatúr kultúrnych pamiatok vytlačených 3D tlačiarňou, ktoré žiaci a rodičia vlastnoručne dotvoria.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.