Ročník 2021

Spoločne ďalej

Základná škola, Hlboká cesta 4 / Staré Mesto

Prepojiť mladšiu a staršiu generáciu, hlboko zasiahnutú izoláciou počas koronakrízy, je hlavnou myšlienkou iniciatívy detí na Hlbokej ceste. Cieľom projektu je vzájomné ovplyvňovanie sa generácií, kde tá staršia odovzdáva skúsenosť a múdrosť mladšej generácií, zároveň mladšia dodáva pozitívnu energiu, radosť a optimizmus staršej generácii. Iniciatíva sa zameriava najmä na seniorov v Starom Meste.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.