Ročník 2021

Multi-Kulti v príbehu

ZŠ s MŠ Odborárska 2 / Nové Mesto

Multi-Kulti v príbehu

Na sídlisku Dimitrovka/Nobelová býva veľká skupina vietnamskej komunity a preto aj školu na Odborárskej navštevuje veľa detí vietnamskej národnosti. Týmto projektom chcú žiaci prepájať vietnamskú a slovenskú kultúru, ako aj ďalšie. Aby zabránili možnému vzniku predsudkov a xenofóbie, a naopak, aby medzi týmito komunitami podporili tvorenie lepšej spolupráce, prehlbovanie tolerancie a vznik priateľstiev.

Pretože deti vedia.
A vidia veci jedinečne.